Propozice

Účast:  Závodu ITchampions se mohou účastnit IT profesionálové, a také všichni, kteří mají k tomuto oboru nějaký vztah (nemusí být nutně pozitivní :)). neboli jsou to závody pro každého hobby bikera.

Pravidla: IT champions se řídí soutěžním řádem uvedeným na webu akce, případně v místě konání závodu. Účastník závodu si je vědom, že závod se koná za plného silničního provozu, že se ho účastní na vlastní nebezpečí a bude dodržovat jeho pravidla. Dále prohlašuje, že je zdravotně - fyzicky způsobilý a zprošťuje pořadatele odpovědnosti za zranění, zcizení, ztráty, škody na majetku a podobné mimořádné události, které mohou nastat během akce. Souhlasí, že pořadatel může použít účastníkem poskytnutá data pro potřeby tohoto závodu s tím, že budou náležitě chráněna ve smyslu GDPR.

Účast v závodu je podmíněna registrací závodníka a uhrazením startovného. Startovné placené před datem závodu je hrazeno výhradně bezhotovostním převodem. Již uhrazené startovné se v případě neúčasti závodníka na akci nevrací. Pořadatel si vyhrazuje právo v případě zrušení závodu (např. z důvodu vyšší moci) zaplacené startovné nevracet.

Datum, místo: 29. srpen 2020, Dalešický pivovar (www.pivovar-dalesice.cz)

Registrace: www.sportt.cz - centrální systém registrace na různé závody. Případná nápověda je zde: https://www.sportovniservis.cz/system/faq Věříme, že si poradíte, když tak pište na petr.samsuk@seznam.cz

Startovné: při registraci do 21. srpna 2020 - 600 Kč fyzická osoba, 600 + DPH firemní závodníci. Při registraci po 21. srpnu, nebo na místě: 700 Kč fyzická osoba, 700 + DPH firemní závodníci. Startovné zahrnuje zajištění závodu (tratě, navigace, čipová časomíra), celodenní catering, neomezená konzumace nápojů (pivo, nealko), hudba, atrakce pro děti, ....

Doprovod ve VIP zoně: 350,- / os, děti do 1m výšky zdarma. Zahrnuje celodenní catering včetně nápojů.

Kategorie: Muži/ženy vždy do 40, do 50 a nad 50 let (Masters), firemní / klubové týmy (tříčlenné týmy na dlouhé trati, hodnotí se součet časů všech 3 členů). Každá firma může postavit více týmů. A letošní novinkou budou Hybridní týmy - dvojice, jeden na klasickém biku, druhý na e-biku. Klasický bike musí projet cílem první.

Tratě: 27 a 54 km terénem v okolí Dalešického pivovaru